Pokračující obnova objektu Jindřichův dvůr

…stávající opláštění horní části věže provedené ze zinkového plechu. Opláštění souběžně s vnitřní vynášecí kovovou konstrukcí prochází restaurátorskou obnovou.

V minulosti provedená částečná rekonstrukce oplechování byla řešena pomocí dvousložkového tmelu Eprosinu, nátěru základovou barvou a částečným doplněním pozinkovanými plechy. 

Původní zinkový plech i železná konstrukce jsou dožilé a vykazují značné poškození, korozi, která má za následek postupné borcení.

Vnitřní konstrukci a oplechování postupně opravujeme v původním materiálovém složení. Přistoupili jsme ke snesení částí věže a provedení restaurátorské obnovy v dílně.

Na obrázku může být: obloha, strom a venku

Na obrázku může být: obloha a venku

Na obrázku může být: obloha, strom a venku

Na obrázku může být: obloha, rostlina a venku

Není k dispozici žádný popis fotky.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Na obrázku může být: sedící lidé a venku

Na obrázku může být: venku

Není k dispozici žádný popis fotky.