Pokračující obnova objektu Jindřichův dvůr

stávající opláštění střední části věže provedené ze zinkového plechu. Opláštění souběžně s vnitřní vynášecí kovovou konstrukcí prochází restaurátorskou obnovou. 

V minulosti provedená částečná rekonstrukce oplechování byla řešena pomocí dvousložkového tmelu Eprosinu, nátěru základovou barvou a částečným doplněním pozinkovanými plechy. Některé kuželky byly časem ukradeny a tím začalo docházet k zatékání do vniřní konstrukce.
Původní zinkový plech i železná konstrukce jsou dožilé a vykazují značné poškození – korozi, která má za následek postupné borcení.

Vnitřní konstrukci a oplechování postupně opravujeme v původním materiálovém složení. Přistoupili jsme ke snesení části věže a provedení restaurátorské obnovy v dílně.

Na obrázku může být: venku
Není k dispozici žádný popis fotky.
Na obrázku může být: rostlina
Na obrázku může být: boty
Na obrázku může být: uvnitř
Na obrázku může být: uvnitř
Není k dispozici žádný popis fotky.
Na obrázku může být: uvnitř