Jindřichův dvůr – záchranné práce na restaurátorské obnově věže Jindřichova dvora

Díky veřejné sbírce vyhlášené obcí Kyselka a především díky Vaším finančním příspěvkům, které jste do sbírky vložili můžeme připravovat obnovu věže.

Restaurátorská obnova, kterou budeme provádět počítá i s navrácením původních detailů jako jsou glazované ručně vyráběné pálené bobrovky s hřebenáči. Našli jsme pár původních krásných hřebenáčů a vyrobíme jejich věrnou kopii. Po slepení poškozeného hřebenáče jej retušujeme, napouštíme a poté vyrábíme dílčí modely. Následně vyrobíme formu do které hřebenáče budeme odlévat. Práce jsou pod pravidelným odborným dohledem památkové péče s respektováním přísných kritérií.
Lázně kyselka, o.p.s.