OBNOVA KYSELKY – vila Vilemínka

OBNOVA KYSELKY – vila Vilemínka – pokračujeme restaurátorskou obnovou štukové fasády věže.

Provádíme štukatérské práce tradičními technologickými postupy. Římsy jsou tažené vápennou maltou a štukovou omítkou, kterou si na místě mícháme z jemných písků a hašeného vápna. Práce jsou pod pravidelným odborným dohledem orgánů památkové péče s respektováním přísných kritérií metodických postupů.
Lázně Kyselka, o.p.s.