Mattoniho vila – záchranné práce na restaurátorské obnově štukové fasády

Restaurátorská obnova jednotlivých zdobných prvků říms. Po sejmutí poškozených profilů, které náročně očistíme, prvky retušujeme, napouštíme fermeží a poté vyrábíme formy do kterých budeme odlévat kopie profilů. Štukatérské práce provádíme tradičními technologickými postupy. Práce jsou pod pravidelným odborným dohledem památkové péče. Regenerace objektů probíhá s respektováním přísných kritérií památkové péče.
Lázně kyselka, o.p.s.