Mattoni vila – pokračující obnova

Postupná obnova střední části objektu. Rozebírání nesoudržných nosných konstrukcí a záchrana kamenných římsových bloků je velice nebezpečná a náročná z důvodu havarijního stavu této části vily.

Po zakreslení a dokumentaci uvolněných a poškozených štukových ornamentů, tyto štuky snímáme a ukládáme pro vytvoření budoucích kopií.
Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a nedochované řemeslné detaily.

Lázně Kyselka o.p.s.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.