Mattoni vila – pokračující postupná celková obnova objektu

Obnova objektu v rozsahu obnovy střešních konstrukcí do původního historického stavu.

Po náročné výrobě historické zdobné vrcholové hrotnice, kterou umělečtí pasíři prováděli celý rok, nastal vzácný okamžik zpětného osazení hrotnice na obnovený krov věže. Sestavení a následné osazení vrcholové hrotnice věže. Děkujeme ! Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a ztracené řemeslné detaily.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.
Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.