Ministerská kontrola potvrdila správnost postupu o.p.s. Lázně Kyselka

Společnost Lázně Kyselka, o.p.s. obdržela protokol o kontrole provedené Památkovou inspekcí MK ČR v době od 24. 8. do 25. 11. 2015, jejímž cílem bylo prověřit, jak Lázně Kyselka, o.p.s. plní povinnosti vlastníka kulturní památky vůči budovám, jež má ve svém vlastnictví v Kyselce.

V kontrolním zjištění se konstatuje, že společnost Lázně Kyselka, o.p.s. od nabytí příslušných budov v roce 2013 do roku 2015 vykonala mnoho činností ve prospěch dalšího zachování příslušných kulturních památek, přičemž touto činností nebyla poškozena žádná z dochovaných kulturně-historických hodnot.

Výsledky této tříměsíční kontroly MK ČR zcela vyvrátily teze obsažené v podnětu Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví, která tvrdila, že Lázně Kyselka, o.p.s. „se obnově patřičně nevěnují a že jde o řízenou devastaci“.

„Výsledek kontroly nás velmi potěšil“, říká Miroslav Perout, ředitel společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. „Mrzí nás, že o.p.s. Lázně Kyselka byla terčem neoprávněné kritiky. Nedůvodné očerňování obecně prospěšné společnosti jen nesmyslně škodí.“

Naopak, kontrolní orgán považuje provedení všech prací ze strany Lázně Kyselka, o.p.s. za příkladné a u dosud realizovaných záchranných a obnovovacích prací potvrzuje jejich korektní, zákonné a památkové citlivé provedení.

„Loni a zejména letos jsme v Kyselce udělali velký kus práce, proto nás takové uznání oceněním a povzbuzením do další práce“, říká předseda správní rady Lázně Kyselka, o.p.s. pan Ing. Vladimír Lažanský. „Povaha lokality vyžaduje, abychom nesoustředili všechny síly jen na jeden objekt, ale vždy musíme v celém rozlehlém areálu pracovat na více místech. Posledním z mnoha úspěchů, jímž se můžeme pochlubit veřejnosti, je obnovení střešní kupole s definitivním krovem na věži objektu Vilemína. Doufáme, že se nám do konce roku podaří osadit i zastřešení věže Mattoniho vily.“

Podrobnější informace o postupu prací a dosažených výsledcích naleznete na internetových stránkách www.laznekyselka.org, a to včetně bohaté fotodokumentace.

Lázně Kyselka, o.p.s.

18. 12. 2015