Kostel sv. Václava v Radošově

V minulém týdnu byla do kostela sv. Václava v Radošově navrácena zrestaurovaná vitráž.

Vzhledem k vyspělosti zpracování sklomalby a celkové kompozice lze předpokládat vznik Radošovské vitráže v období kolem roku 1900. Jednalo se o komplexní restaurátorský zásah, který zahrnoval výměnu olověného profilu, doplnění chybějících částí a restaurování sklomalby.

Restaurování proběhlo v rámci bakalářské práce pana Jana Černohorského, odborný dohled zajišťoval Ateliér VITRAJ s.r.o. Je to první krůček k postupné obnově této památkově chráněné budovy, kdy je vlastníkem Obec Kyselka.