POSTUPNÁ OBNOVA KYSELKY – JINDŘICHŮV DVŮR

Obnovovací práce intenzivně pokračují i na havarijních objektech v uliční řadě v tomto případě na objektu Jindřichův dvůr. Dokončili jsme osazení střešních konstrukcí nad objekty. Pod touto důmyslnou konstrukcí střechy pracujeme na zajišťování nosných konstrukcí stěn a stropů, doplňování a aktualizaci stavebně historického průzkumu a na operativní projektové dokumentaci. Jednotlivé zdobné fragmenty fasády jsou opatrně snímány, dokumentovány a uloženy pro budoucí zpětné osazení.

Veškeré práce jsou vysoce fyzicky náročné a z důvodu havarijního stavu dochovalých konstrukcí nebezpečné!

Společně s Vámi vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.