POSTUPNÁ OBNOVA KYSELKY

V průběhu náročných záchranných a obnovovacích prací na našich objektech nacházíme dílčí historicky velmi cenné fragmenty. Například původní pražce železniční vlečky, která vedla podél celé uliční řady historických domů a zbytky kolejnic. V jiném případě se po ručním odklizení nánosů zeminy, stavebních sutí a bahna objeví kamenná dlažba chodníku z pískovcových desek a okapový chodník podél domu z lomové dlažby. 

V rámci "Koncepce a ideového návrhu památkového areálu Kyselka" vypracovaném naší společností se předpokládá obnova i těchto technických součástí. Společně s Vámi vracíme Kyselce její původní krásu.

Lázně Kyselka, o.p.s.
Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.