Poděkování za vystavování studentských prací

Děkuji panu profesorovi Ing. Arch. akad. Arch. Václavu Girsovi a Fa Architektury ČVUT v Praze, ústavu památkové péče, za vystavování a prezentaci studentských prací na téma "záchrana a obnova Kyselky".

Děkuji všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat na naši společnou snahu. 

Jste všichni do Kyselky srdečně zváni.

Miroslav Perout