Fotky z restaurátorského atelieru – obnova figurální vitraje z kopule Ottova pavilonu

Přinášíme Vám fotky z restaurátorského ateliéru, kde intenzivně probíhají práce na záchraně a obnově malované figurální vitraje z kopule Ottova pavilonu.

Práce na všech částech vitaje jsou před dokončením. Část restaurované vitaje bude slavnostně vystavená na veletrhu "Památky" na výstavišti v Holešovicích, který se uskuteční od 3.10. do 5.10.2013.

Přijměte tímto srdečné pozvání na tuto výstavu a přijeďte se na vitraj podívat.
Miroslav Perout