Ottův pavilon – další unikátní nález

Ottův pavilon – unikátní nález další části keramického obkladu kolonády. Během provádění stavebních prací na obnově Ottova pavilonu naši řemeslníci odkryli unikátní malovaný obraz z keramických ručně malovaných dlaždiček. Obraz byl ukryt pod novodobou cihelnou příčkou, která byla součástí promítací kabiny kina, které bylo vybudováno v kolonádě po roce 1950. Bohužel hrubým necitlivým zásahem vedení elektro instalací kina a ústředním topením došlo k poničení části výjevu. Současně provádíme dokumentaci dlaždiček v rámci OPD (operativního průzkumu) a následně uděláme hypotetickou rekonstrukci celého sálu. Brzy Vám přineseme více informací a fotodokumentace obrazu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

http://www.ceskatelevize.cz/…/317218-falesna-zed-v-laznich…/