Historický snímek prostoru Ottova pavilonu

Historický snímek prostoru Ottova pavilonu, jedná se o vstupní pramenní síň s průhledem do prostoru kolonády.

V zadní části je čitelný nově objevený malovaný výjev s centrálním osovým vstupem. Ve spodní části zdí se nacházelo pravděpodobně dřevěné táflování – dřevěný obklad stěn se vstupním portálem.
Mapa Mattoniho filiálek na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Mapu podle dochovaných informací vytvořil Lukáš Novotný, který nám ji zapůjčil k bádání nad jmény dalších měst, které byly prezentovány na keramickém obkladu.
Lázně Kyselka, o.p.s.