Pavilón Ottova pramene – pokračování obnovovacích prací na restaurování kamenné atiky vstupního portiku.

Na starší fotografii z roku 1999 je již vidět, že chybí vrchní část levého pylonu nad vstupním portikem. 

Při provádění restaurátorských prací na kamenné atice byla dochovaná pravá část opatrně sejmuta a převezena do ateliéru. Po dvou měsících práce kameníka restaurátora máme tu čest představit výsledek. Hlavice přijde osadit zpět na své místo. Krásná práce! Děkujeme!

Společně vracíme Kyselce její krásu.
Vaše společnost Lázně Kyselka, o.p.s.