VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO KYSELKU

Dne 23. 5. 2014 byla Obcí Kyselka spuštěna sbírka na obnovu Věže budovy "Jindřichův dvůr" č.p. 73.

Deklarovanou snahou Obce Kyselka, ve spolupráci s naší společností Lázně Kyselka a jednotlivých subjektů je obnova této věže. Upozorňujeme, že platný a oficiální bude pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu věže.

Transparentnost účtu pro veřejnou sbírku na obnovu věže je dána tím, že účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., která je přední bankovní institucí v České republice a je dostupná prostřednictvím široké sítě poboček. Údaje o celkových pohybech na tomto účtu jsou uveřejňované na webových stránkách.

zdroj obec Kyselka.

Naše veliké poděkování patří všem kdo svou prací přispívají ke zvelebování areálu bývalých lázní Kyselka.

Děkujeme za Vaši snahu o záchranu Kyselky !
Vaše o.p.s. Lázně Kyselka

sbírka na věž leták