RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE – MATTONIHO ORLICE

Restaurování zinkové sochy orla – Stav před restaurováním
Socha byla odlita ze zinkové kompozice. Jednotlivé odlité díly byly pospojovány letováním na měkko cínovo-olověnou pájkou. Pravděpodobně pádem, došlo k destrukci sochy, která se rozpadla na cca 17 dílů. Bohužel některé části sochy chybí. K většině prasklin došlo v letovaných spojích, ale některé jsou vytržené z materiálu mimo spoje. Pod soklíkem orla byla ještě plechová architektura s erbem Mattoniho, která se nedochovala.
Na povrchu zinku jsou fragmentární zbytky původní povrchové úpravy, zlacení plátkovým zlatem. Zinek do exteriéru byl vždy opatřen nátěrem, nebo byl pozlacen plátkovým zlatem. Většinou se jednalo o monochromní nátěr ve zvolené barvě, nebo povrch imitoval jiný materiál např. bronz. 

Všechna čest pánům restaurátorům!

Děkujeme a těšíme se na dokončení prací! Lázně Kyselka, o.p.s.
Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.