Pozvánka na odbornou konferenci ČNK ICOMOS

Český národní komitét ICOMOS, NTM a Omnium z.s.

si Vás dovolují pozvat na

ODBORNOU KONFERENCI ČNK ICOMOS

Hodnoty památkového stavebního fondu a zdroje financování jejich záchrany

Konference se koná v úterý 29. dubna 2014 od 10 hodin do 17 hodin
(tisková konference od 17 hodin)
v přednáškovém sále NTM, Kostelní 42, Praha 7

Vstup 100 Kč

Konference je reakcí na současný nepříliš příznivý stav projednávání  podoby a struktury OP EU 2014+ ve vztahu ke kulturnímu dědictví, ale i na otázky financování obnovy kulturního dědictví v České republice obecně

Připravované memorandum konference bude navazovat na již iniciované prohlášení    MONUMENTA VIVA

a

zároveň Vás ve spolupráci NTM, Římskokatolické farnosti v Broumově a Omnium z.s. pozvat na

Vernisáž výstavy ŽIVOT KOSTELŮ BROUMOVSKA

Výstava fotografií broumovské skupiny kostelů fotografa Jana Záliše a PhDr. Martina Mádla (ÚDU AV ČR) je připravená v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska

Vernisáž se koná 29. dubna 2014 od 18 hodin ve foyeru 3. patra Národního technického muzea

Výstava potrvá od 30. dubna do 5. října 2014

Pozvánka na vernisáž přiložena

Registrace:     registrace@omniumos.cz, tel. 739 385 928

Více na:           www.omniumos.cz

Omnium z.s. 

Pozvanka_Konference ICOMOS 290414 NTM Praha