POSTUPNÁ OBNOVA KYSELKY – PAVILÓN OTTOVA PRAMENE

POSTUPNÁ OBNOVA KYSELKY – PAVILÓN OTTOVA PRAMENE
Pokračující stavební a restaurátorské práce na obnově vstupního portiku pramenní síně. 
Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu. 
Hezké dny Vám přeje Vaše společnost
Lázně Kyselka, o.p.s.