POSTUPNÁ OBNOVA KYSELKY – PAVILÓN OTTOVA PRAMENE

Restaurátorské práce na obnově dvou soch z interiéru pramenní síně. Zinkové sochy dvou dívek byly umístěny na černých mramorových podstavcích v nikách pramenní síně. Po náročném restaurování můžete sochy v celé své dokonalosti a kráse vidět v expozici nově otevřeného muzea. Po dokončení stavebních a obnovovacích prací na Ottově pavilónu budou sochy dívek osazeny na původní mramorové podstavce.

Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu. 

Hezké dny Vám přeje Vaše společnost
Lázně Kyselka, o.p.s.