Pavilón Ottova pramene

Obnova historického objektu do původního stavu. Probíhá postupná obnova a restaurování dílčích částí pavilónu Ottova pramene. Objekt se skládá z dojezdové stanice lanovky, lékařského domu, kolonády, pramenní síně a nové stáčírny. Celý střešní plášť – oplechování střech, pískovcová atika s orlicemi a nápisy, a ostatní původní historické prvky byly poničeny nebo rozkradeny. Během obnovovacích prací jsme zachránili torza zbylých částí konstrukcí, ošetřili, uložili, provedli zaměření a provádíme dokumentaci OPD.

V současné době pracujeme na obnově jednotlivých částí objektu. Stratigrafii barevných vrstev z torza původních konstrukcí nám provádí Národní technické muzeum a Národní památkový ústav prostřednictvím restaurátorského ateliéru. Po dokončení obnovy a restaurování kamenné atiky přistoupíme k provedení konstrukcí krovů. 

Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu.
Vaše společnost Lázně Kyselka.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.