Pavilon Ottova pramene – koleje – dnešní radostný nález !

Pavilon Ottova pramene – koleje – dnešní radostný nález !
Při postupu prací jsme dnes objevili pod vrstvou 10 cm betonového potěru zřejmě z doby 50.let minulého století a výstavby kina v prostoru kolonády původní koleje z Mattoniho lanovky. Těšíme se na další postup citlivého odhalování historických artefaktů. Je radost přicházet na takové cenné objevy.
Dalším postupem prací v interiéru pavilonu je odstranění rušivých novodobých konstrukcí přizdívek a betonů tak abychom navrátili objektu původní historickou podobu.
Lázně Kyselka, o.p.s.