Obnova Mattoniho vily

Obnova Mattoniho vily pokračuje – technicky náročné a odborně složité bylo snímání poškozeného krovu z věže Mattoniho vily. Střecha věže prochází postupnou obnovou a proto bylo nutné citlivě snést konstrukci krovu na zem. Tady bude provedena tesařská obnova dřevěné konstrukce a po dokončení prací bude krov navrácen na věž a ukotven.
Lázně Kyselka, o.p.s.