Obnova Mattoniho vily

Obnova Mattoniho vily – náročná záchrana a obnova Mattoniho vily započala v roce 2013. Práce jsou technicky složité vzhledem k vysoce havarijnímu stavu konstrukcí. Práce provádíme v náročných bezpečnostních podmínkách kdy neustále hrozí samovolné zřícení konstrukcí na naše řemeslníky. Tak jako v předchozím příspěvku přikládáme pár fotografií z průběhu prací v roce 2013 a 2014.

Popis prací – technicky náročné vyklizení a rozebrání zborcených konstrukcí stropů a krovů, odstranění sutí ze zasypaných oken a z rubu klenby, archeologické přebírání sutí a uložení dlažeb – půdovek ke zpětnému budoucímu osazení, uložení vysvobozených okenních křídel a různých dřevěných profilů.
Lázně Kyselka, o.p.s.