OBNOVA KYSELKY – Ottův pavilon – I etapa restaurování dochovaných kamenných částí fasády

Restaurátorské práce byly zahájeny v listopadu 2013 a technologicky pokračují.

Postupně jsme vypracovali restaurátorský záměr a v letošním roce probíhá 1. lokální předzpevňení kamene, 2. čištění a biosanace, 3. zpevnění nesoudržného kamene a 4. statické zajištění některých kamenných prvků. Práce probíhají pod odborným dozorem orgánů památkové péče.

Děkujeme našim restaurátorům za náročnou odbornou práci.
Lázně Kyselka, o.p.s.