Obnova Kyselky

OBNOVA KYSELKY – práce dobře postupují i v lednových mrazivých dnech.
Pokračujeme vyklízením sutí, komunálních odpadků a různorodého nahromaděného odpadu v objektu Správy lázní. Uvolňujeme a rozebíráme zborcené konstrukce v interiéru, vyklízíme a vyvážíme stavební odpad. Ze sutin vybíráme historicky cenné prvky a díly, které třídíme a ukládáme ke zpětnému použití nebo k vyrobení věrných kopií.

V rámci obnovy objektu také provádíme nutnou dokumentaci a pasportizaci dílčích řemeslných prvků, ochranu a uložení nalezených a cenných historických prvků a zpracovávání průběžné Nálezové zprávy do Operativní projektové dokumentace (OPD).

Společně s vámi vracíme Kyselce její krásu a slávu.
Díky, že jste s námi!
Vaše o.p.s. Lázně Kyselka