Mattoniho vila – obnova historického objektu do původního stavu

Probíhá postupná obnova a restaurování věže objektu Mattoni vily. Celý střešní plášť – oplechování střechy, ozdobná římsa, ozdobný střešní lem a hrotnice věže, tyto původní historické prvky byly poničeny již v 80.letech 20.století. Během postupných obnovovacích prací jsme zachránili torza zbylých částí historických konstrukcí, provedli jsme zaměření a dokumentaci do OPD a v současné době pracujeme na obnově jednotlivých částí střešního pláště. Stratigrafii barevných vrstev z torza původní konstrukce nám provádí Národní technické muzeum prostřednictvím restaurátorského ateliéru.

Po dokončení obnovy zastřešení věže objektu celou kopii hrotnice osadíme na její původní místo. 
Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu.

Vaše společnost Lázně Kyselka.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.