Mattoniho Orlice se vrací domů

Jedeme domů 🙂 Je nádherná, co myslíte Vy ?

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE DOKONČENY – 
RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA MATTONIHO ORLICI BYLY ÚSPĚŠNĚ DOKONČENY.
Odvážíme dnes orlici z ateliéru zpět domů do Kyselky 🙂
Všechna čest pánům restaurátorům! Děkujeme! 
Brzo budete mít možnost zrestaurovanou orlici vidět a potěšit se její krásou. Postupně vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.
Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.