Květnové číslo Kyselského zpravodaje…

Květnové číslo Kyselského zpravodaje se věnuje veřejné sbírce na obnovu věže Jindřichova dvora a strana 8 je věnována Záchraně a postupné obnově vily Vilemínky.
Děkujeme panu starostovi a zastupitelstvu obce za podporu a pomoc v záchraně našich objektů.
Lázně Kyselka, o.p.s.
http://www.obeckyselka.cz/zpravodaj_2015_02.pdf