Historicke stavby a tradiční tesařské technologie

HISTORICKÉ STAVBY A TRADIČNÍ TESAŘSKÉ TECHNOLOGIE
Dne 8. dubna proběhl v přednáškovém sále "Kreslírna" v objektu benediktinského kláštera v Broumově odborný seminář na téma
"Historické stavby a tradiční tesařské technologie"
Organizátoři Národní památkový ústav ÚOP v Josefově a Omnium z.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Broumově připravili témata semináře
"Specifikace historických staveb, historické krovy, roubené objekty a tradiční tesařské technologie".
V rámci programu byl prezentován projekt obnovy Lázní Kyselka a projekt obnovy broumovské skupiny kostelů Pro život kostelů Broumovska. Děkujeme organizátorům za pozvání a za možnost prezentovat postup prací v rámci obnovy našich objektů.
Miroslav Perout

P1130931 P1130932