Archiv pro měsíc: Srpen 2015

Obnova krovů Mattoniho vily pokračuje

Obnova krovů Mattoniho vily pokračuje – dokumentace havarijního stavu dřevěných konstrukcí.
Na fotodokumentaci si můžete prohlédnout torzální stav jednotlivých dřevěných prvků. Jedná se o stropní trámy a zřícené konstrukce krovů do interiéru Mattoniho vily, které byly náročně vyneseny a vyzdviženy ze sutin. Práce byly provedeny v náročných bezpečnostních podmínkách kdy stále hrozilo zřícení konstrukcí na naše řemeslníky. Provádíme detailní oměřování prvků, popis jednotlivých prvků a zakreslování do OPD (operativní projektové dokumentace). Prvky zaneseme do stávající dokumentace a vytvoříme hypotetickou rekonstrukci krovové konstrukce jednotlivých střech.

Na základě takovéto nálezové zprávy jsme schopni vyrobit věrnou kopii krovů tradičními tesařskými postupy.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Ottův pavilon – pokračování prací na restaurování kamenných prvků

Ottův pavilon – pokračování prací na restaurování kamenných prvků fasády pavilonu Ottova pramene.
Restaurátorský záměr byl zpracován pro započetí restaurátorských prací na kamenných prvcích pavilonu.

Jesouhrnem situace, podstaty poškození díla a materiálu a celkovým pohledem na postupnou obnovu kamenných částí objektu před obnovou střešních konstrukcí. Restaurátorský záměr byl následně konzultován s odborníky státní památkové péče. Podrobná specifikace dílčích problémů a podrobný postup jednotlivých kroků restaurátorského procesu bude upřesněn a dokumentován při restaurátorském průzkumu v začátku samotného restaurování.

Zjištěné skutečnosti jsou předkládány orgánům památkové péče a konzultovány pro další konkrétní postup prací.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Ottův pavilon – záchrana keramických obkladů

Provádíme archeologické vyjmutí a přebírání otlučených zbytků keramické malované mozaiky Ottovy kolonády. Některé střepy s fragmenty malby jsou hodně obaleny betony a poškozeny.
Střepy detailně přebíráme, čistíme, třídíme a dokumentujeme.

Těšíme se až začneme skládat části chybějících nápisů s letopočty.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Obnova Mattoniho vily pokračuje – zdobné prvky

Obnova Mattoniho vily pokračuje – havarijní stav obvodového zdiva věže. Po kompletním zaměření a zdokumentování jednotlivých prvků štukové fasády provádíme transfer (sejmutí) zdobných štukových prvků a jejich uložení pro budoucí zpětné osazení. Profilované desky zdobené ornamenty jsou ukládány do depozitních prostor kde budou očištěny, sčepovány, retušovány a následně odborně restaurovány tak aby mohly být po obnově střech opětovně na věž vráceny. Transfer prvků je odborně náročný a probíhá pod přímým odborným dohledem památkového úřadu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Obnova Mattoniho vily pokračuje

Obnova Mattoniho vily pokračuje – havarijní stav obvodového zdiva věže. Na fotodokumentaci si můžete prohlédnout havarijní stavebně technický stav nosného obvodového zdiva. Před osazením krovů a střech na Mattoniho vilu musíme provést statické zpevnění a přezdění nosného cihelného zdiva odvodových konstrukcí abychom získali pevné a únosné zdivo, na které obnovené střechy uložíme a přikotvíme. V současné době probíhá šetrné čištění zdiva a příprava pro statické přezdívání. Tomuto důležitému kroku předcházelo kompletní zaměření a zdokumentování zdobné štukové fasády a příprava na transfer (sejmutí) zdobných štukových prvků.
Lázně Kyselka, o.p.s.

POZVÁNKA DO KYSELKY

Co se děje v bývalých lázních Kyselka? Přesvědčte se na vlastní oči
 
Jak to v současné době vypadá v obnovovaném areálu někdejších lázní v Kyselce se mohou dozvědět všichni zájemci při dvou nedělních  komentovaných prohlídkách.

Návštěvníky čekají tři příběhy: jeden o neuvěřitelném šlendriánu a chátrání lázní, druhý o neobyčejně úspěšném podnikateli jménem Heinrich Mattoni. Třetí příběh bude o naději, kterou areál dostal díky obnově v režii obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka.

Prohlídky s průvodcem se konají v neděli 16. srpna od 10 a od 14 hodin, sraz je u budovy bývalé restaurace, kde je umístěna výstava Hvězdné nebe nad Kyselkou.
Vstup na výstavu i prohlídky jsou zdarma.

Ottův pavilon

Ottův pavilon – pokračují práce na podchycování a výdřevě torzálních bortících se konstrukcí v interiérech a souběžně s tím provádíme práce v rámci statického zajištění objektu a to v rozsahu cihelných vyzdívek nosného zdiva, které je nesoudržné.

Neodbornými zásahy do nosných konstrukcí v dobách přestavby objektu dnes dochází k rozpadu nosného zdiva a k vypadávání celých částí kombinovaného zdiva (kámen, cihla). Před pokládkou krovů musíme nejprve jednotlivé části nosného zdiva přezdít a dozdít abychom nosné zdivo řádně zpevnili. Práce probíhají pod odborným dohledem památkové péče s pravidelnými kontrolními dny.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottův pavilon – samá překvapení

Ottův pavilon nám stále připravuje další radostná překvapení! Během červencových prací na obnově kolonády jsme pod betonovými schody ze 60 – tých let objevili otlučené zbytky keramické malované mozaiky. Střepy přebíráme, čistíme a třídíme. Těšíme se až složíme část nápisu s letopočtem.
Lázně Kyselka, o.p.s.